سخنان زیبا

ده نکته خوب ١_ ترسناک ترین جای جهان ذهن شماست. ٢_ عمل باشید نه عکس العمل ، صدا باشید نه انعکاس صدا . ٣_ مراقب بدن خود باشید ، زیرا تنها جایی است که تا آخر عمر در آن زندگی می کنید . ۴_ اجازه ندهید رفتار دیگران آرامش درونی شما را بهم بزند . ۵_ آرزو کردن برای اینکه جای شخص دیگری باشید ، یعنی نادیده گرفتن خودتان. ۶_ ارزش شما با رفتار دیگران با شما، تعیین نمیشود. ٧_ اگر کسی کار اشتباهی انجام داد، همه خوبی هایش را فراموش نکنین. 

/ 3 نظر / 30 بازدید
ترمه

سلام دایی جان...ممنون بابت این نکات بسیار عالی و آموزنده ست...روز و روزگارتون خرم[گل]

ترمه

الهی نام تو ما را جواز، مهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان، لطف تو ما را عیان. الهی ضعیفان را پناهی. قاصدان را بر سر راهی. مومنان را گواهی. چه عزیز است آن کس که تو خواهی... الهی در جلال رحمانی، در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی، نه کس به تو ماند و نه به کسی مانی. پیداست که در میان جانی، بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنی. خواجه عبدالله انصاری

ترمه

فرصت ِ آیینه‌ها در پشت در مانده ا‌ست روشنی را می‌شود در خانه مهمان کرد می‌شود در عصر آهن آشناتر شد سایبان از بید مجنون، روشنی از عشق می‌شود جشنی فراهم کرد می‌شود در معنی یک گل شناور شد